Stikla Paketes
Mixlogi.lv  → Stikla Paketes  → Stikla paketes ražošana
Stikla paketes ražošana ↓

Stikla pakešu ražošana sadalīta uz dažādiem ražojuma posmiem:

  • sagataves posms
  • stikla paketes montējuma posms
  • hermetizācijas posms
  • impostu un blīvēšanas gumijas iestrādes posms
  • kvalitātes kontroles posms

Sagataves posms:

Šajā posmā notiek sekojošās operācijas:

  • stikla griešana un stikla mazgāšana.
  • distanciālas latiņas griešana.
  • valgmes absorbētāja (silikona) aizbēršana iekšup distanciālas latiņas.
  • distanciāla kontūra montējums.
  • šķidra butila hermetizācijas primāras kārtas sanešana.

Stikla paketes montējuma posms:

Uz stiklu salipina distanciālo kontūru. Pēc tam no augšas uzstāda stiklu. Pēc tām ražojamas stikla paketes izspaidīšana ar maksimāla hermētiskuma un neapejamā konstrukcijas resnuma panākuma mērķi.

Kvalitātes kontroles posms:

Šajā posmā ir vizuālas kvalitātes kontrole (stikla paketei iekšpus nevar būt putekļiem, primārai hermetizācijas kārtai jābūt nebojātai, iekšpus distanciāla kontūra nevar būt hermetika uzplūdumiem). Pēc tā stikla paketes uzstādāmi kaltēšanai speciālā piramīdā, kur konstrukcijai ir jānodrošina brīva cirkulācija ...